URUGERERO MURI KAMINUZA : NKORE NEZA BANDEBEREHO NIYO NTERO N’INYIKIRIZO

Kuri uyu munsi wo gukunda igihugu, Minisiteri y’Uburezi ifatanyije na Komisiyo y’itorero ry’igihugu baratangiza ibikorwa by’urugerero mu mashuri makuru na za Kaminuza mu rwego rwo kubaka abanyeshuri bajyanye n’icyerekezo cy’igihugu. Uyu muhango ukaba ubera muri kaminuza y’igihugu, ishami rya HUye .

Insanganyamatsiko ikaba igira iti: “The graduate we want: Nkore neza bandebereho.”

Urugerero ni kimwe mu biteganijwe mw’ itegekonshinga rya 2003 nkuko ryavuguruwe kugeza ubu mu ngingo ya 47 riteganya ko, “ Abenegihugu bose bafite inshingano zo kugira uruhare mu iterambere ry’igihugu, bitabira umurimo no kubumbatira amahoro, demokarasi ubutabera n’uburinganire mu mibereho y’abaturage no kugira uruhare mu kurengera igihugu cyabo.”

Muri 2007, Perezida wa Repubulika y’ u Rwanda Paul Kagame yatangije Itorero ry’Igihugu rigereranywa n’intangiro ry’Urugerero.

Kuva muri 2012, abarangije amashuri yisumbuye bakoraga ibikorwa by’Urugerero mu biruhuko, ubu bikaba ari icyiciro cya gatatu nyuma y’icya 2012/2013, 2013/2014.

Umubare w’intore zakoze urugerero muri 2013/2014 ni 47.380 naho izarukoze muri 2012/2013 zirenga 35.000

Amateka y’Urugerero

Brig. Gen. Bayingana Visi perezida wa Komisiyo y’Igihugu y’Itorero, asobanura ko Urugerero rwatangiye ku ngoma ya Cyirima II Rujugira umwe mu bami b’u Rwanda. Hari itorero ry’umuryango, hakaba itorero ry’umutware muri buri ntara, naho itorero ry’ibwami rikitwa Kaminuza.

Ku ngoma ya Cyirima II Rujugira ubwo ababisha bari bateye u Rwanda baturutse imbande zose, umwami yahamagariye intore ku rugerero zishobora kunesha abanzi bose bari barwugarije bakurizaho imvugo igira iti; “U Rwanda ruratera ntiruterwa”.

Umuntuy yinjiraga mu Itorero akiri muto kandi akamaramo imyaka hagati y’irindwi n’icumi.

Mu Itorero hatangwaga inyigisho zikubiye mu bice bitatu bigizwe n’Uburere mboneragihugu bwavugaga ku mateka yu Rwanda n’Akarere, ubumenyi bw’isi , umuco nyarwanda, ubusizi n’ubuvanganzo, umuziki, kuvuga mu ruhame n’impaka zubaka.

Igice cya kabiri cyabaga kigizwe n’ubumenyi bwa gisirikare burimo imyitozo ngororamubiri, kumasha, gutebanwa, kunyobanwa no kwinikiza no kwiyereka.

Igice cya gatatu cyarimo amasomo y’ubuhinzi, ubworozi, ubumenyi bw’ibimera bivura indwara zinyuranye, ubutabire, ubumenyi bw’imyororokere y’ibinyabuzima, ubumenyi bw’ibyuma, ubukorikori n’ibindi.

Kuki Urugerero rutangijwe muri Kaminuza?

Brig. Gen. Emmanuel Bayingana, avuga ko batekereje gutangiza itorero muri kaminuza bitewe nuko byagaragaye ko abanyeshuri bageraga muri kaminuza bakaba nk’abasubira inyuma mu bijyanye n’ibikorwa biteza imbere igihugu.

Ibikorwa abanyeshuri barangiza amashuri yisumbuye bakoze birimo nko kwigisha gusoma no kwangika, no gushishikariza abaturage gahunda zinyuranye za leta.

Ati: “Byabaye ikibazo kuko iyo barangije amashuri yisumbuye bakajya muri kaminuza batabona uburyo bwo gukomeza ibikorwa by’itorero bagasa nk’aho basubira inyuma. Niyo mpamvu hafashwe umwanzuro ko urugerero rugomba gukomeza muri kaminuza kuko muri kaminuza umunyeshuri abona ubumenyi bwinshi mu bintu bitandukanye ashobora gukoresha mu gufasha igihugu. “

Yongeraho ati: “Ni ku rugerero gusa umunyeshuri yongera urukundo rw’igihugu cye no kumushoboza gushobora gukora arangije, gushobora kwihangira umurimo aho kujya gusaba akazi mu nzego za leta. Niba dushaka kubona abarangiza kaminuza twifuza, bahuje n’icyerekezo 2020, u Rwanda rushya, uwo muntu twamubona binyuze mu rugerero.”

Urugerero rurakenewe mu rugamba rw’iterambere

Nubwo u Rwanda ubu rutari mu bihe byo kugarizwa n’ababisha nkuko u Rwanda rw’icyo gihe rwari rwugarijwe igihe ibihugu byabaga bihanganye muri Afurika no mu bihugu by’uburayi byasabaga kurwanisha intwaro, umuyobozi wungirije wa Komisiyo y’Igihugu y’Itorero avuga ko u Rwanda ubu ruri ku rugamba rwo kwiteza imbere rukaba rugomba kurunesha hifashishijwe ikoranabuhanga ry’abana barwo.

“Muri ibi bihe, nubwo tudafite ibibazo by’iterabwoba cyangwa ibitero bituruka mu bindi bihugu, ariko ikibazo gikomeye tugomba gukemura kijyanye no kwihutisha iterambere ry’ubukungu n’iry’igihugu cyacu kugirango umunyarwanda yishimire kubaho neza nk’abandi baturage b’ibindi bice by’isi; niyo mpamvu Itorero muri iki gihe rigomba gutoza abahungu n’abakobwa bacu muri icyo cyerekezo no kubajyana ku rugerero atari nkuko byahuze mu bihe byakera ahubwo rikabaha ikoranabuhanga n’indangagaciro nyazo kugira ngo bashobore kurwana uru rugamba. Dukeneye uko guhindura imyumvire, nubwo tutari ku rugamba nk’izabaga mu kinyejana cya 19 ariko ni urugamba ku mwihariko warwo. “

“Mu rugerero tubwira abakobwa n’abahungu bacu ko u Rwanda ruri ku rugamba rutewe n’ibibazo by’iterambere, kandi tugomba kwihuta kubigeraho.”

Urugerero nk’ifumbire y’ubwonko

Brig. Gen. Bayingana avuga ko Urugerero ari nk’ifumbire y’ubwonko, avuga ko umuntu udakorera igihugu cye aba atuzuye nubwo yaba agaragara ko ari muzima inyuma.

Ati: “Umuntu udakorera igihugu aragwingira mu bwonko.” Yongeraho ngo: “Urugerero ni ingenzi, ni nk’ibiryo kuri buri munyagihugu bimugira umwenegihugu nyawe.”

Ashimangira ijambo rya Perezida wa Repubulika y’u Rwanda Paul Kagame ubwo yavugaga ibyiza by’urugerero tariki ya 15 Kanama 2013, aho yavuze ati: “Umurima udafite ifumbire ntiwera, n’ubutaka budafite ifumbire ntacyo bumara kinini. Urugerero rirwo rero fumbire nyayo y’ubwonko, ubwonko butabonye iyo fumbire buragwingira ntibutuma nyirabwo atanga umusaruro wifuzwa.

Brig. Gen. Bayingana avuga ko igihe kigeze ngo urubyiruko ruri muri Kaminuza n’amashuri makuru yaba aya leta cyangwa ay’igenga batange umusanzu wo kubaka igihugu bashyigikira gahunda za leta, nka gahunda ya guverinoma y’imyaka irindwi, gahunda y’imbaturabukungu, n’icyerekezo 2020, bikazagaragarira mu bikorwa by’Urugerero.

Brig. Gen. Bayingana avuga ko amashuri makuru yose na Kaminuza arebwa n’urugerero, akaba ari muri urwo rwego bahuguye mu kigo cy’ubutore cya Nkumba mu karere ka Burera ahahuguwe abanyeshuri 238 bahagarariye amashuri makuru na za kaminuza zose zo mu Rwanda bakaba barahawe amahugurwa ku ndangagaciro igihugu gikeneye mu kuba igihugu gifite ubukungu buringaniye n’uburyo bagera kuri izo ntego, amahugurwa bahawe mu gihe cy’ibyumweru bibiri.

Ati: “Bize indagacaciro, gukorera igihugu n’imiyoborere nk’abanyeshuri bayobora abandi.”

Izi ntore zahawe izina ry’ Intagamburuzwa zikaba zarashyize mu mihigo yazo ko zizafasha mu gutangiza urugerero mu mashuri no gufasha mu gukurikirana ibikorwa byarwo.

Avuga ko n’abayobozi babonye amahugurwa ku rugerero n’icyo abanyeshuri bagomba gukora.

Ntabwo Urugerero ruzahungabanya amasomo

Brig. Gen. Bayingana avuga ko ibikorwa by’urugerero bitazahungabanya amasomo asanzwe ari kuri gahunda y’ibyigwa muri kaminuza.

Ati: “Umunyeshuri muri Kaminuza afite gahunda agomba gukurikiza ku ishuri, urugerero ntabwo ruzabangamira ibiri kuri gahunda.”

Ashimangira ko ibyo bizashoboka bitewe n’uko buri shami cyangwa agashami bizajya bizajya bipanga gahunda y’urugerero bitwe n’ibiri kuri gahunda, bashobora kuzajya bakoresha amasaha badafite amasomo, iminsi y’ibiruhuko cyangwa impera z’icyumweru kugira ngo batabangamira amasomo.

Yongeraho ko ibyo bikozwe ku buryo buhoraho byatanga umusaruro ukomeye mu kubaka igihugu.

Ibikorwa by’Urugerero Brig. Gen. Bayingana avuga ko Itorero rifatwa nk’ishuri ariko ko aho ritaniye n’amashuri asanzwe ari uko ridatanga ubumenyi gusa.

Ku rugerero haboneka inyigisho, gukora ibikorwangiro bituma inyigisho zumvikana neza, imyitozo ngororamubiri kugirango umuntu abe afite ubuzima bwiza, gutanga ubumenyi bw’ibanze ku bijyane gisirikare kugirango babe bari ku murongo kugirango umunyeshuri uwo azaba wese n’urwego yahagararira rwose azabe ashobora kuyobora neza.

Ku rugerero kandi habamo gutarama, kumenya kuganira n’abandi ibitekerezo byubaka no kurwanya ubutsimbanyi.

Ati: “Umuntu urangije kaminuza agomba kuba ari umuntu ushobora kuganira n’abandi ibiganiro bitandukanye byubaka ntabashe kurakara.”

Avuga ko umunyeshuri urangije kaminuza gomba kugaragaza ibikorwa muri gahunda ya “nkore neza bandebereho.” Ati : “Uwo dushaka ko arangiza kaminuza ni ushobora gukora neza bakamureberaho, ushobora guhindura ibyo yize mu kugera ku ntego igihugu cyifuza kugeraho.” Abanyeshuri bazajya bakora ibikorwa by’iterambere ahaturiye imbibe z’aho bigira.

(abanyeshuri biga iby’ubuhinzi n’ubworozi bahinga mu karima k’igikoni muri G.S Cyarwa)

Uko ibikorwa by’Urugerero bizajya bigenzurwa

Amashuri makuru na za kaminuza bafite abatahira bashunzwe Itorero, bazajya bagenzura ishyirwa mu bikorwa bya gahunda z’urugerero.

Brig Gen bayingana avuga ko nta mpungenge itorero ry’igihugu rifite ry’ishyirwa mu bikorwa rya gahunda y’urugerero kuko abanyarwanda muri rusange n’abanyeshuri by’umwihariko bafite ubushake bwo kugira icyo bakorera igihugu akaba afata Urugerero nko “korosora uwabyukaga.”

Atangaza ko kuri buri shami rya Kaminuza n’amashuri makuru bifite Umutahira w’intore kandi abanyeshuri bakazaba bafite aho bandika ibikorwa bakoze bijyanye no gukunda igihugu bagomba kuzagaragaza ubwo bazaba barangiza amasomo yabo.

Intore yo kumukondo ni umuntu uzaba ugenzura ibikorwa by’urugerero umunyeshuri azaba agaragaza mu gihe cyo kurangiza Kaminuza.

Hazabaho kandi ibikorwa byo gushima abesheje imihigo kurusha abandi mu gitaramo cyitwa: ‘Igitaramo cy’imihigo mvarugamba” aho hazaba hagaragazwa ibigwi.

Si mu mashuri makuru na za Kaminuza gusa urugerero ruzakorerwa

Brig. General Bayingana avuga ko biteganijwe ko umuntu wese uri hejuru y’imyaka irindwi agomba kuba mu Itorero. Avuga ko amashuri aba Itorero naho abarimu bakaba abatoza. Mu gihe abantu bari hagati y’imyaka 18 na 35 bagomba gutanga umusanzu mu bikorwa biteza igihugu imbere, abatari mu mashuri hari gahunda yabo yo gukora ibikorwa bijyanye no gukunda igihugu. Abashinzwe uburezi mu turere mirongo itatu , mu mirenge 416 bose bahuguwe kubikorwa by’itorero ndetse n’abasirikare n’abapolisi bakaba bashobora gufasha mu bikorwa bijyanye n’itorero. Ku batari mu mashuri, Itorero ry’igihugu rivuga ko hari gahunda y’ubukorerabushake ku buryo abantu bakwerekwa uburyo bajya batanga umusanzu wabo mu bikorwa byo kubaka igihugu.

Urugerero ruteza imbere gahunda ya Ndi Umunyarwanda

Brig. Gen Bayingana avuga ko ibikorwa by’urugerero bishyigikira gahunda z’igihugu no kumva gahunda ya Ndi umunyarwanda akavuga ko ari uburyo bwiza bwo kubaka ubunyarwanda kubera umuco wo gukorera hamwe.

Ashimangira ko gukorera hamwe ibikorwa by’igihugu bituma bikuramo ibyo abana bashobora kuba barashyizwemo n’ababyeyi biganisha ku moko kuko amatsinda akorwa hadashingiye ku moko bakomokamo.